SiirSohbeti.Com-Siir Sohbet Odaları Şiir sitelerimizde en güzel anlamlı aşk şiirleri sevgi şiirleri şiir sevenler için sunulmakta

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

Şair Nigar Hanım Kimdir


Şair Nigar Hanım Kimdir

Şair Nigar Hanım Kimdir

Şair Nigar Hanım Kimdir Şair ve yazar (D. 1856, İstanbul- 1 Nisan 1918, İstanbul). Asıl adı Sandor Farkaş olup 1848 Macar İhtilâli’nden sonra Türkiye’ye sığınarak Müslüman olan ve “Macar” lakabıyla tanınan Osman Paşa‘nın kızıdır. Bu yüzden döneminde Nigâr bint-i Osman (Osman kızı Nigâr) olarak bilinirdi. Bazı kayıtlarda da böyle geçer.

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Sandor Farkaş olup 1848 Macar İhtilâli’nden sonra Türkiye’ye sığınarak ihtida eden ve “Macar” lakabıyla tanınan Osman Paşa’nın kızıdır; annesi, Sadrazam Keçecizâde Fuad Paşa’nın mühürdarı Nûri Bey’in kızı Emine Rif‘atî Hanım’dır. Yedi yaşında iken Madam Garos’un Kadıköy’deki yatılı okuluna verildi. Bu okulda Fransızca, piyano, resim ve dikişin yanı sıra Rumca, İtalyanca ve Ermenice öğrendi. Dönemin ünlü ismi Ebüllisan Şükrü Efendi’den Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Örtünme yaşının yaklaşması sebebiyle okuldan alındı, piyano ve lisan derslerine evde devam etti.

Nigâr Hanım, yazı hayatına on dört yaşında iken erkek kardeşi Ali’nin ölümü üzerine söylediği bir mersiye ile başlamıştır.

Bir dönem eserlerinde “üryan kalp” mahlasını kullandığı, daha sonra bundan vazgeçip kendi ismini kullanıdığı bilinmektedir. Süleyman Nazif, Fuad Köprülü, Leyla Hanım gibi dönemin düşünürleri, onun iyi bir nâsir olduğunu fakat kuvvetli bir nâzım olmadığını dillendirerek düz yazılarının şiirlerine oranla daha çok beğenildiğini ifade etmişlerdir
Nigar Hanım bir müddet dönemin diğer öncü kadın yazarlarından olan Emine Semiye’nin başyazarlığını yaptığı ve Selanik’te yayımlanan “Mütalaa” mecmuasında da yazmıştır
Nigar Hanım, bir yönüyle daima Batılı kalmış, diğer yandan doğunun bir parçası olmayı sürdürmüştür.

Şair Nigar Hanım Kimdir 

Nigar Hanım ve şiirleri

FENAFİLLAH

Ruh-i nalanıma girdin yine sen
Yine ettin beni vakf-ı şiven
Çırpınıp inleyerek her gece ben
Ölürüm her gece sensizlikten
Yükselir ahlarım, Allah’a…

MÜNACAAT

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun’-ı kemâl
Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl…

Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere,
Kibriyâ-yı Zât’ını mümkün müdür etmek hayâl?

FERYAD

Feryad ki feryadıma imdad edecek yok,
Efsûs ki gamden beni azad edecek yok,
Tesir-i muhabbetle yıkılmış güzel emma
Virane dili bir daha bad edecek yok…

MANİ OLUYOR HALİMİ TAKRİRE HİCABIM

Mani oluyor halimi takrire hicabım,
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım.
Mahv oldu sükunum, beni terk eyledi habım,
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım

Şair Nigar Hanım Kimdir


Bir cevap bırakın.